Történelem munkaközösség

Az új történelem érettségi követelményrendszere és vizsgaleírása

A vizsgaleírás letölthető a http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/tortenelem_vl_2017.pdf,
a részletes vizsgakövetelmények pedig a http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/tortenelem_vk_2017.pdf oldalról

Érettségi segédlet (tematikus adattár) letölthető a http://kpszti.hu/system/files/Erettsegi%20segedlet.docx oldalról

Az oldalról letölthető:
Simonkay tanár úr prezentációja

Adattár a kerettantervek alapján

Tanterv

Csatolva olvashatók iskolánk jelenleg hatályos tantervei. Az osztályzóvizsgákra ezek alapján érdemes készülni.
Az ÚJ megnevezésű tanterv az 5-8. évfolyamra, illetve a 9-12.d osztályokra érvényes.

Vaktérképek


10.a (Boldog Gizella) osztály - 2016/17

Felkészülés az évfolyamdolgozatra: csatolt segédlet

Kötelező olvasmány: II. Rákóczi Ferenc Emlékiratai - 1708 (a http://vmek.oszk.hu/10900/10960/10960.pdf oldalról letölthető könyvben a 238-258.) vagy a http://mek.oszk.hu/01000/01019/01019.htm oldalon az 1708-as év HATÁRIDŐ: 2016. december 5.
Írj ki 5-5 fogalmat, helyszínt, személyt!

Kötelező film: Danton (online megnézhető: http://www.magyarvagyok.hu/videok/26-Movies/252092-Danton-Danton.html) HATÁRIDŐ: 2016. október 19.

11.c Emelt szintű érettségi előkészítő

A Forrásközpontú sorozat tankönyvei elérhetők a http://flipbook.ntk.hu/index.php?r=flipbook/list&id=6 oldalról
A történelem érettségi ppt-je, a hivatalos tájékoztató a tortenelem.szig.hu érettségi oldalán található

Latin örökségünk

Letölthető A trójai háború és a hozzá tartozó olvasónapló.

Versenyek

Főgimnazistáknak:
- Mansfeld Péter Emlékverseny (lásd a tortenelem.szig.hu-n külön oldalon)
- Cultura Nostra (témája a reformáció a versenyfelhívás és a szakirodalom letölthető a http://culturanostra.bences.hu oldalról)
- Pázmány Bölcs-Ész Tanulmányi Verseny (jelentkezés okt. 5-ig, további információ hhttps://btk.ppke.hu/felvetelizoknek/pazmany-bolcs-esz-tanulmanyi-verseny-1/versenykiiras-2016)
- Savaria Országos Történelem Verseny (9-10. évf., versenyfelhívás csatolva)
- Horváth Mihály Középiskolai Történelem Verseny (9-11. évf., versenyfelhívás csatolva)

9. d (Szent Ágoston) osztály - 2016/17

KÖZÉPKOR TZ

Esszétémák:
• A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői.
• A nyugati szerzetesség (VI-XIII. század)
• Művelődés és írásbeliség a középkorban.
• Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai.
• A hűbériség és a jobbágyság jellemzői.
• Az uradalom és a mezőgazdasági technika.
• A középkori város és a céhes ipar.
• A Frank Birodalom történetének főbb állomásai.
• A rendi állam kialakulása és működése Angliában és Franciaországban.

Fogalmak: középkor, ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, kolostor, eretnek, bencés rend, kódex, feudalizmus, hűbériség, hűbérúr, hűbéres, jobbágy, robot, majorság, uradalom, vár, önellátás, nyomásos gazdálkodás, ugar, iszlám, Korán, kalifa, invesztitúra, inkvizíció, eretnekség, koldulórend, rendi monarchia, középkori város, városi önkormányzat, hospes, céh, járvány, távolsági kereskedelem, levantei kereskedelem, Hanza, skolasztika, egyetem, lovag,

Mansfeld Péter emlékverseny

A döntő nyomán kialakult végeredmény:
1. Görög Álmos, Szabó Zalán
2. Lehel Panni, Simon Réka
3. Mozol Gábor, Kovácsházi
4. Popa Csenge, Bodor Lili

Pénzügyi ismeretek


Magyar törvények

A Magyar Köztársaság alaptörvénye letölthető a:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV oldalról

A második évezred magyar törvényei pedig a
http://www.1000ev.hu/ oldalon találhatók meg.

Belépés