Történelem munkaközösség

Az új történelem érettségi követelményrendszere és vizsgaleírása

A vizsgaleírás letölthető a http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/tortenelem_vl_2017.pdf,
a részletes vizsgakövetelmények pedig a http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/tortenelem_vk_2017.pdf oldalról

Simonkay tanár úr prezentzációja

Adattár a kerettantervek alapján

Versenyek

Főgimnazistáknak:
- Mansfeld Péter Emlékverseny (lásd a tortenelem.szig.hu-n külön oldalon)
- Cultura Nostra (témája a reformáció a versenyfelhívás és a szakirodalom letölthető a http://culturanostra.bences.hu oldalról)
- Pázmány Bölcs-Ész Tanulmányi Verseny (jelentkezés okt. 5-ig, további információ hhttps://btk.ppke.hu/felvetelizoknek/pazmany-bolcs-esz-tanulmanyi-verseny-1/versenykiiras-2016)
- Savaria Országos Történelem Verseny (9-10. évf., versenyfelhívás csatolva)
- Horváth Mihály Középiskolai Történelem Verseny (9-11. évf., versenyfelhívás csatolva)

Tanterv

Csatolva olvashatók iskolánk jelenleg hatályos tantervei. Az osztályzóvizsgákra ezek alapján érdemes készülni.
Az ÚJ megnevezésű tanterv az 5-8. évfolyamra, illetve a 9-12.d osztályokra érvényes.

Felmérő a 10. évfolyam részére

10. évfolyam március 9-én, az 1. órában írja a közös iskolai felmérőt.

Témák:
1. A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői.
2. Reformáció és katolikus megújulás A lutheri és kálvini reformáció. A katolikus megújulás. A barokk stílus jellemzői.
3. Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában.
4. A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején
5. Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája
6. A mohácsi vész és az ország három részre szakadása. A várháborúk (1541-1568).
7. Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete. A reformáció Magyarországon.

Vaktérképek


10.a (Boldog Gizella) osztály - 2016/17

Kötelező olvasmány: II. Rákóczi Ferenc Emlékiratai - 1708 (a http://vmek.oszk.hu/10900/10960/10960.pdf oldalról letölthető könyvben a 238-258.) vagy a http://mek.oszk.hu/01000/01019/01019.htm oldalon az 1708-as év HATÁRIDŐ: 2016. december 5.
Írj ki 5-5 fogalmat, helyszínt, személyt!

TZ adatok
Esszétémák:
1.A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői.
2. Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya.
3.Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának alapkérdései.
4. Nagyhatalmi konfliktusok a 18. században (osztrák örökösödési háború, hétéves háború

11.c Emelt szintű érettségi előkészítő

A Forrásközpontú sorozat tankönyvei elérhetők a http://flipbook.ntk.hu/index.php?r=flipbook/list&id=6 oldalról
A történelem érettségi ppt-je, a hivatalos tájékoztató a tortenelem.szig.hu érettségi oldalán található

9. d (Szent Ágoston) osztály - 2016/17

Hellász-TZ
Esszétéma: (szöveges vagy vizuális forrás alapján):
Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században.
A görög-római hitvilág.
Hellász kiemelkedő kulturális emlékei.
A görög filozófia kimagasló képviselői (Platón, Arisztotelész).
Vaktérkép: Olümposz, Thermopülai, Thébai, Delphoi, Athén, Szalamisz, Marathón, Délosz, Spárta, Mükéné, Olümpia, Knósszosz, Peloponnészosz, Makedónia, Balkán-félsziget,
Fogalom: polisz, arisztokrácia, arkhón, démosz, türannisz, eklészia (népgyűlés), vének tanácsa esküdtbíróság, demokrácia, sztratégosz, cserépszavazás, filozófia, hellenizmus, akháj, dór, teljes jogú polgár, együttlakó, körüllakó, helóta, gyarmatváros-anyaváros, politeizmus, antropomorf, mitológia, jóshely, olimpia, falanx, hoplita, adósrabszolgaság, phülé (kerület), déloszi szövetség, szofisták, filozófia, agora, barbár, tümpanon, Akropolisz

Mansfeld Péter emlékverseny

A döntő nyomán kialakult végeredmény:
1. Görög Álmos, Szabó Zalán
2. Lehel Panni, Simon Réka
3. Mozol Gábor, Kovácsházi
4. Popa Csenge, Bodor Lili

Pénzügyi ismeretek


Magyar törvények

A Magyar Köztársaság alaptörvénye letölthető a:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV oldalról

A második évezred magyar törvényei pedig a
http://www.1000ev.hu/ oldalon találhatók meg.

Belépés