Történelem munkaközösség

Érettségi segédlet a 2016-ban végzőknek

A vizsgaleírás letölthető a http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/tortenelem_vl.pdf,
a részletes vizsgakövetelmények pedig a http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/tortenelem_vk.pdf oldalról

A kerettanterv, amelyben a kötelező (kerettantervi) tananyag megtalálható: http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/kerettanterv/korrekturas/gimnazium/g02_tortenelem.doc

A Forrásközpontú sorozat tankönyvei elérhetők a http://flipbook.ntk.hu/index.php?r=flipbook/list&id=6 oldalról

Vaktérképek


Az új történelem érettségi követelményrendszere és vizsgaleírása

A 2017-ben érettségizőknek már e szerint kell érettségizniük.
A vizsgaleírás letölthető a http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/tortenelem_vl_2017.pdf,
a részletes vizsgakövetelmények pedig a http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/tortenelem_vk_2017.pdf oldalról
Adattár a kerettantervek alapján

12. d (Szent Gellért) osztály - 2015/16

A szóbelin várhatóan a Cartographia 2013-as (de lehet, hogy csak 2011-es) kiadású Középiskolai történelem atlaszát tudjátok használni.

Érettségi (csatolt dokumentumok):
- a szóbeli érettségi témakörei

Tanterv

Csatolva olvashatók iskolánk jelenleg hatályos tantervei. Az osztályzóvizsgákra ennek alapján érdemes készülni.
Az ÚJ megnevezésű tanterv az 5-7. évfolyamra, illetve a 9.d, 10.d és 11.d osztályokra érvényes.

9.a (Boldog Gizella) osztály - 2015/16

Magyarország a XVI-XVII. században:

Térkép:
évszámmal: Rákos, Temesvár, Mohács, Székesfehérvár, Várad, Kőszeg, Buda, Drégely, Eger, Szigetvár, Drinápoly, Torda, Speyer, Mezőkeresztes, Zsitvatorok, Bécs, Pozsony, Besztercebánya, Nikolsburg, Linz, Nagyszombat, Érsekújvár, Eszék, Szentgotthárd, Vasvár, Sopron,
évszám nélkül: Gyulafehérvár, Debrecen, Sárospatak, Új-Zrínyivár

fogalmak: vallásszabadság, vallási türelem, rendi dualizmus, status quo, kettős adózás, három nemzet, kollégium, khász birtok, janicsár, szpáhi, defterdár, vilajet, szandzsák, pasa, kádi, bég, beglerbég, hajdú, választott király, evangélikus, református, unitárius, jezsuita, abszolutizmus, Szent Korona-tan, szabad költözés,

Magyar törvények

A Magyar Köztársaság alaptörvénye letölthető a:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV oldalról

A második évezred magyar törvényei pedig a
http://www.1000ev.hu/ oldalon találhatók meg.

Belépés